ประชาสัมพันธ์

ปรับพื้นฐานน่านนคร ม 1 และ ม 4 ปี 60

รายละเอียด
ฮิต: 618

โรงเรียนน่านนคร จะทำการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2560 นี้

ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 14.30 น.ณ โรงเรียนน่านนคร 

โดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐานในครั้งนี้

#โรงเรียนน่านนคร #สภานักเรียนโรงเรียนน่านนคร2560