ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ "ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งที่12"

รายละเอียด

ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ "ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งที่12"

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก พี่ๆนิสิต จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากร และบุคคลทั่วไปในจังหวัดน่าน หรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ "ค่ายถึงบิตถึงไบต์" ครั้งที่ 12 (การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช่จ่ายแต่อย่างใด) อบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน ในวันที่ 19-21 ธ.ค.58 เวลา 8.30-16.00น. >>อบรมโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ http://www.bit.ly/bitbyte12register >>รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่เพจเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/BitByte12sหมดเขตรับสมัครวันที่ 7 ธ.ค.58 รับจำนวนจำกัดนะคะ รีบสมัครกันนะคะ

   
© NANNAKORN